Newsroom2021-10-22T09:29:29+02:00
1912, 2022

THANK YOU!

ENC 22 attendees, speakers, partners, presenters, sponsors, for making the October 2022 European Nursing conference a huge success. In this we’ve tried to capture the spirit of the final statement of Future Proof Nursing, Nurses as Key Drivers of Change.

Enjoy and share it with your colleagues! Wish you a merry Christmas and a happy new Year!

Dutch version

English version

1710, 2022

“Onacceptabel: jonge verpleegkundigen verlaten het vak!”

Er moet veel meer geïnvesteerd worden in het verpleegkundig domein. Dat betekent: goede salarissen, betere loopbaankansen en carrièrepaden, meer zeggenschap en autonomie. Meer verpleegkundig onderzoek en tijd voor bij- en nascholing. Want verpleegkundigen zijn én blijven cruciaal voor een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.

Dat staat te lezen in de slotverklaring van het 6e Europees Verpleegkundig Congres: Future Proof Nursing, Nurses as Key Drivers for Change. Ruim duizend verpleegkundigen uit praktijk, onderzoek en onderwijs bespraken hun bijdrage aan het toekomstbestendig maken van verpleegkundige zorg.

Projectleider Johan Lambregts: ‘Het congres heeft belangrijke resultaten opgeleverd. Verpleegkundigen zijn nog niet hersteld van de lichamelijke en psychische gevolgen van covid. Zij zijn de dupe geworden van systematische verwaarlozing in het gezondheidszorgsysteem. Dit mag ons geen tweede keer overkomen. Verpleegkundigen moeten daarom meer invloed krijgen, ook in management en bestuur. Zeker Nederland heeft daarin nog veel te doen.

Jonge verpleegkundigen verlaten vaak binnen twee jaar gefrustreerd het vak, terwijl we hen hard nodig hebben. Zonde voor hen persoonlijk en zonde van het belastinggeld dat in hun opleiding is geïnvesteerd. En slecht voor de gezondheidszorg, denk aan de vergrijzing en steeds meer complexe zorg thuis. Als er nu niets gebeurt zullen de wachtlijsten verder toenemen en zal de kwaliteit van zorg achteruitgaan.

Onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars en politici, en de samenleving als geheel  zo weinig oog heeft voor de verpleegkundige beroepsgroep. De organisatie van de zorg moet het vakmanschap van verpleegkundigen meer faciliteren. Verpleegkundigen zullen daarbij hun misplaatste bescheidenheid opzij moeten zetten en hun stem laten horen.

De gezondheidsverschillen tussen rijk en arm moeten ook meer aandacht krijgen in de verpleegkundige praktijk. En dat geldt ook voor kansengelijkheid en diversiteit in de beroepsgroep zelf. Mensen met een niet-westerse achtergrond zien we nauwelijks terug in opleidingen hbo verpleegkunde en in bestuurs- en beleidsfuncties. Dat mogen we niet accepteren.’

Onderschrift foto

“Strong enough to tolerate everything, soft enough to understand everyone.”
Zelfportret Hannah Jongebreur, student hbo verpleegkunde.
“Ik kan sterk zijn op de momenten dat mijn patiënten dat nodig hebben.
Maar ik zal nooit verharden. Ik blijf met een open blik naar de mens kijken die ik voor me heb.  Dit betekent verpleegkunde voor mij.  Sterk maar zacht”. 

Meer informatie n.a.v dit persbericht

Stichting Europees Verpleegkundig Congres
Johan Lambregts
06 51 363 970 /

1110, 2022

A big and sincere THANK YOU to all ENC22 participants, partners, keynote speakers and presenters! You made Future Proof Nursing; Nurses as Key Drivers for Change a huge success. All presentations will be accessible online for another year. Despite the many challenges we face, nursing is still the most beautiful and impactful profession in the world. Read our final statement.

1807, 2022

Diversity

After posting the Final Announcement, ENC22 became the subject of critical remarks on Twitter, because of a lack of participants of color among keynote speakers and the congress committees. The remarks on Twitter made us realize that we had not been sensitive regarding this subject matter. In June 2021 we approached our committee members to attract a diverse line-up of keynote speakers. In hindsight, we did not pay sufficient attention to the mix of speakers. Future Proof Nursing is not possible without inclusivity and diversity.

We are very grateful for the active support of Sue Tranka (CNO Wales UK), Howard Catton (CEO ICN), Margrieta Langins (WHO Europe), Alba Llop Girones (WHO), Alexander Clark (University of Alberta), Pieterbas Lalleman (Fontys) and Evelyn Finnema, CNO in The Netherlands, in formulating a possible response.

We want to learn from this experience. The issue will be raised during ENC22. A CNO meeting will be broadcast live on the issue of inclusion and diversity.

1607, 2022

Late Breaker

ENC22 calls for Late Breaker Submission of your abstracts. A late-breaking abstract should contain new information. It should comprise of results that were not yet known, or fully available, on the standard abstract submission deadline. Late Breaker Submission ends 21st July 2022.

906, 2022

ENC22 Trailer

2202, 2022

LAST CALL FOR ABSTRACTS!

Don’t miss this opportunity. Make nurses Key Drivers of Change in Future Proofing Nursing. ENC22 calls upon nurses, researchers, educators, to submit their abstracts. Research, practice or education based. Deadline for submitting your abstracts is 1 March.

Submit Abstract