Er moet veel meer geïnvesteerd worden in het verpleegkundig domein. Dat betekent: goede salarissen, betere loopbaankansen en carrièrepaden, meer zeggenschap en autonomie. Meer verpleegkundig onderzoek en tijd voor bij- en nascholing. Want verpleegkundigen zijn én blijven cruciaal voor een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.

Dat staat te lezen in de slotverklaring van het 6e Europees Verpleegkundig Congres: Future Proof Nursing, Nurses as Key Drivers for Change. Ruim duizend verpleegkundigen uit praktijk, onderzoek en onderwijs bespraken hun bijdrage aan het toekomstbestendig maken van verpleegkundige zorg.

Projectleider Johan Lambregts: ‘Het congres heeft belangrijke resultaten opgeleverd. Verpleegkundigen zijn nog niet hersteld van de lichamelijke en psychische gevolgen van covid. Zij zijn de dupe geworden van systematische verwaarlozing in het gezondheidszorgsysteem. Dit mag ons geen tweede keer overkomen. Verpleegkundigen moeten daarom meer invloed krijgen, ook in management en bestuur. Zeker Nederland heeft daarin nog veel te doen.

Jonge verpleegkundigen verlaten vaak binnen twee jaar gefrustreerd het vak, terwijl we hen hard nodig hebben. Zonde voor hen persoonlijk en zonde van het belastinggeld dat in hun opleiding is geïnvesteerd. En slecht voor de gezondheidszorg, denk aan de vergrijzing en steeds meer complexe zorg thuis. Als er nu niets gebeurt zullen de wachtlijsten verder toenemen en zal de kwaliteit van zorg achteruitgaan.

Onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars en politici, en de samenleving als geheel  zo weinig oog heeft voor de verpleegkundige beroepsgroep. De organisatie van de zorg moet het vakmanschap van verpleegkundigen meer faciliteren. Verpleegkundigen zullen daarbij hun misplaatste bescheidenheid opzij moeten zetten en hun stem laten horen.

De gezondheidsverschillen tussen rijk en arm moeten ook meer aandacht krijgen in de verpleegkundige praktijk. En dat geldt ook voor kansengelijkheid en diversiteit in de beroepsgroep zelf. Mensen met een niet-westerse achtergrond zien we nauwelijks terug in opleidingen hbo verpleegkunde en in bestuurs- en beleidsfuncties. Dat mogen we niet accepteren.’

Onderschrift foto

“Strong enough to tolerate everything, soft enough to understand everyone.”
Zelfportret Hannah Jongebreur, student hbo verpleegkunde.
“Ik kan sterk zijn op de momenten dat mijn patiënten dat nodig hebben.
Maar ik zal nooit verharden. Ik blijf met een open blik naar de mens kijken die ik voor me heb.  Dit betekent verpleegkunde voor mij.  Sterk maar zacht”. 

Meer informatie n.a.v dit persbericht

Stichting Europees Verpleegkundig Congres
Johan Lambregts
06 51 363 970 /